Noticias | Agenda

Especial Dijous Bo

Origen de les fires i el Dijous Bo a Inca

Inca és probablement, juntament amb Sineu, el bressol dels mercats i fires que en l'actualitat omplen la geografia mallorquina. L'actual capital del Raiguer era en temps de la conquesta catalano-aragonesa la major de les viles de la Part F
0 votos
La ramaderia sempre ha tengut una forta presència al Dijous Bo. Foto: Arxiu

La ramaderia sempre ha tengut una forta presència al Dijous Bo. Foto: Arxiu

Descarrega l'especial Dijous Bo

Hereves dels mercats anteriors són les fires de la ciutat. No s'ha pogut precisar exactament quan comencen a celebrar-se com a tals, però si es coneix que daten molt probablement del segle XIV com a mínim. El cronista oficial d'Inca, Gabriel Pieras, explica com a partir de 1391 esclaten els conflictes entre artesans de la Part Forana i els de Palma, en els quals les fires i mercats són el fòrum que aviva la flama. Pieras es remiteix a l'historiador Jaume Serra que descriu en el seu llibre Pau Casesnoves i els Germanies a Inca que havien aparegut mercats i fires “que van possibilitar l'establiment de tallers artesanals que no volien estar sota el control de Ciutat”.
    En el llibre referit anteriorment existeix una cita molt clara que resa: “Al 1463 una sèrie de conspiracions pretenien invertir el sistema de govern. Una vegada es va intentar assassinar als membres del Govern del Regne aprofitant la seva visita a les fires d'Inca”. Existeix a més un document del Arxiu del Regne de Mallorca que descriu una carta de 1405 en la qual el governador escriu als batles d'Inca i Sineu i esmenta l'existència d'un recaptador real estable “doncs en ambdues viles es celebra un mercat setmanal”. No cap doncs dubta de l'antiguitat dels mercats i fires tant d'Inca com de Sineu.
    Però no només és demostrable l'antiguitat de les fires esmentades, sinó que a més és evident que Inca i Sineu tenien l'exclusivitat de celebrar-les per privilegi real. Constata l'afirmació un plet entre Inca i Llucmajor que data del segle XVI.. Explica el cronista oficial i fill il·lustre de Llucmajor, Bartomeu Font Obrador que l'emperador Carlos V va atorgar a la vila el privilegi d'organitzar fires. En aquest moment es produeix la queixa dels habitants d'Inca, al costat dels de Sineu, doncs són els que compten amb els privilegis reals des d'antic i se senten perjudicats.
    El plet interposat per Inca es basa que en permetre l'emperador la celebració de les fires de Llucmajor a partir de la festivitat de Sant Miquel i fins al dies de Sant Lluc es perjudicaria a les del municipi demandant, doncs les seves fires es celebraven a partir de Sant Lluc. Consideraven els inquers que si Llucmajor celebrava les seves fires, just abans que les d'Inca, els possibles compradors no hi acudirien.

                                  
No obstant això, van haver de resignar-se però, des de llavors, les fires en lloc de començar el dia de Sant Lluc (18 d'octubre) van passar a celebrar-se el diumenge següent a aquesta festivitat. D'aquesta forma es va establir l'actual tradició que marca que la primera de les quatre fires inqueres modernes, que es celebra el diumenge següent a Sant Lluc.
    L'anteriorment descrita és la causa també que el Dijous Bo no tingui una data exacta. Cal desmentir els textos en els quals diferents autors indiquen erròniament que el Dijous Bo es celebra el tercer dijous de novembre. Això és totalment fals. El Dijous Bo es celebra el quart dijous següent a la festivitat de Sant Lluc. Cadascuna de les fires es celebra en diumenge. Hi ha tres fires dominicals i un quart diumenge en què es celebra la festivitat de Santa Maria la Major, que és festiu però no fira. El dijous següent a Santa Maria la Major és el Dijous Bo.
    Curiosament, i malgrat ser la més gran, el Dijous Bo és amb tota seguretat la més moderna de totes les fires d'Inca.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Encuentra los eventos de

Hotel destacado de la semana

Restaurantes en Mallorca

Hotel Amic Horizonte

Este hotel, con una ubicación cercana al centro de Palma, cuenta con unas vistas privilegiadas de la Bahía y unas buenas instalaciones que asegurar una magnífica estancia en cualquiera de sus 199 habitaciones.
Todos los hoteles de Mallorca